Viimeisin muokkaus 31.3.2020

Sinitiainen nätti, puhua pälpätti. Äänellä omalla, sävelellä somalla. Seuraavaksi, oli tiaisia kaksi. Ja ne päätään kääntelivät, sekä sulosäveliä ääntelivät. - Tuomas Väätäinen

HUOMIO! PUHETERAPIAT TOTEUTUVAT TOISTAISEKSI ETÄYHTEYDELLÄ (Zoom)

Olen Valviran laillistama puheterapeutti (FM), työnohjaaja- ja kognitiivisen psykoterapian lyhytterapeuttiopiskelija Ann-Mari Kähkönen.

Vahvinta osaamisaluettani ovat alle kouluikäisten kehityksellisten kielihäiriöiden ja kehitysvammaisten lasten kuntouttaminen sekä puhetta tukevien ja korvaavien viestintämenetelmien (AAC, Augmentative and Alternative Communication) valinta ja käytön ohjaaminen.

Olen toiminut ammatissa vuodesta 1998 lähtien. Työkokemukseni olen hankkinut lähinnä HUS:n Foniatrisen yksikön palveluksessa, jossa osan aikaa toimin myös johtavana puheterapeuttina. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2011 lähtien. Tällä hetkellä opiskelen myös työnohjaajaksi (2018-5/2020) sekä kognitiivisen psykoterapian lyhytterapeutiksi (2019-2021). 

Tarjoan puheterapiapalveluja (Suomi) vastaanotollani. Lisäksi teen koti-, päiväkoti- ja muita laitoskäyntejä tarpeen mukaan. Vastaanottotilani Porvoon keskustassa (ks. yhteystiedot) käsittävät erillisen odotus- ja terapiatilan sekä toimiston asian- ja ajanmukaisine välineistöineen.

Olemme perustaneet Uudenmaan alueelle kokeneiden ja osaavien puheterapeuttien kollegiaalisen verkoston. Sivuston avulla voit löytää lapsellesi, nuorelle, itsellesi tai läheisellesi sopivan puheterapeutin. Toimimme yksityisinä puheterapeutteina ja meillä on pitkä kokemus vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tutustu sivustoon www.kokenutpuheterapeutti.fi.

Keskeisin kouluttautumiseni viime vuosina:

- Työnohjaajakoulutus (menossa) 4/2018-5/2020

- Kognitiivisen psykoterapian lyhytterapeutti (menossa) 2019-2021

- PRT -menetelmä (Pivotal Response Training) 9/2019 

- Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 3/2019

- Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa, 4/2019

- Leikki sijansa saakoon, 9/2018

- Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin, koulutussarja 2-10/2018

- Läheisen ohjaus terapiatyössä, 5/2018

- Kohti laadukasta etäkuntoutusta, 6/2018

- Kättä pidempää - helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa 4/2017

- Vuorovaikutus on yhteinen asia, 11/2017

- Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 11/2017

- Apusanamenetelmä 2/2017

- Lapsen oikeus osallistua kuntoutumiseensa 2/2017

- Äänteistä puhetta - näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa, 4/2016

- Yhteisön ohjaus, 5/2015

- Apraxia: Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Moror Speech Disorders, TalkTools 10/2015

- Myofunktionaalinen terapia, (Certificate Therapist for FaceFormer Therapy and Myofunctional Therapy after Berndsen/Berndsen), 1/2015

- Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus 2/2014 & 11/2015

- Castillo Morales information seminar, 9/2014

- Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach, TalkTools, 5/2014

- OPT; A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy Tasot 1 & 2, TalkTools, 1/2013

puheterapeutti Porvoo, kokenut puheterapeutti, työnohjaus, kognitiivinen lyhytterapia, psykoterapia