Ajankohtaista puheterapiaan liittyen  

Facebookissa minulla on oma suljettu ryhmä: Puheterapeutti Ann-Mari Kähkönen Olemuskieli. Sivustolla haluan jakaa tärkeäksi kokemaani informaatiota. Olet tervetullut ryhmään.

Suosittelen tutustumista Papunet-sivustoon (napsauta linkkiä). Papunet on sivusto kommunikoinnista ja selkokielestä. Sivusto tarjoaa tietoa ja valmista materiaalia mm. tukiviittomista ja kuvien käytöstä kommunikoinnin tukena.

Leikki on lapsen työtä. Leikkiessään lapsi käsittelee mm. omaan kokemusmaailmaansa liittyviä asioita. Joskus leikki voi olla hyvinkin rajoittunutta puutteellisten ilmaisutaitojen vuoksi. Kuvin tuettu leikki, Kuttu, voi tarjota erityisesti varhaiskasvatuksessa ja puheterapiassa lasta motivoivan tavan harjoitella leikkiä sekä kuvien käyttöä.

                                                                                                                    

Olen itse ollut yhtenä tekijänä Kuttu –materiaalin suunnittelussa ja toteutuksessa. Kutun käytöstä saadut kokemukset sekä arviointi- että kuntoutuksen välineenä ovat olleet positiivisen kannustavia myös itselleni. Tutustu alla olevan linkin kautta materiaaliin. Nyt saatavilla myös uusi Kuttu 2 lisämateriaalipaketti