Tarjoamani palvelut                

Minulla ei ole tällä hetkellä vapaita paikkoja puheterapiaan. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella keväälle 2021.

Työnohjaukseen on vapaita paikkoja saatavilla.

Kognitiiviseen lyhytterapiaan voi tiedustella paikkoja opiskelijahintaan.

Puheterapia (lapset)

                                 

Puheterapia on puheen, kielen, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen, syömisen ja nielemisen, suun motoristen toimintahäiriöiden sekä kommunikaation kuntoutusta. 

Vastaanotolleni voi hakeutua yksityisesti ilman lähetettä sekä julkisen terveydenhuollon maksusitoumuksella. Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hyväksymä palveluntuottaja ja tarjoan Kelan kuntoutuspäätöksellä sen kustantamaa puheterapiaa.

Kelan asiakkaat löytävät oheisista linkeistä tärkeää tietoa:

Kelan terapioiden palvelukuvaus 1.1.2019 alkaen    Lapsen (alle 16 v.) vammaistuki    Matkakorvaus  Kelan palvelunumerot  sekä  asiointi- ja palvelupisteet

Puheterapeuttisiin palveluihini kuuluvat (myös etäterapiana):

  • Puheterapeuttinen kuntoutus
  • Konsultointipalvelut- ja koulutuspalvelut erityisesti varhaiskasvatukseen
  • Luennointi aiheesta Kuvin tuettu leikki (Kuttu). Ks. sivu ajankohtaista.

Kuntoutan:

  • Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat (jokin asia mietityttää vauvan, taaperon kehityksessä)
  • Puheen- ja kielenkehityksen vaikeudet (puhetta ei ole, esiintyy niukasti)
  • Kehityksellinen kielihäiriö (puheen vastaanoton ja tuoton erityinen vaikeus)
  • Verbaali dyspraksia (epäselvä puhe)
  • Kehitysvammat (esityisesti Down)

 

Keskeisin kouluttautumiseni:

- The Hanen Program, for Parents, It Takes Two to talk, Hanen Certification Workshop

- The Picture Exchange Communication System (PECS)

- PRT -menetelmä (Pivotal Response Training)

- Oral Placement Therapy - Refresher, TalkTools

- Apraxia: Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Moror Speech Disorders, TalkTools

- OPT; A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy Tasot 1 & 2, TalkTools

- Myofunktionaalinen terapia, (Certificate Therapist for FaceFormer Therapy and Myofunctional Therapy after Berndsen/Berndsen)

- Castillo Morales information seminar

- Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach, TalkTools

- Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

- Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

- Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin, koulutussarja

- Kättä pidempää - helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

- Apusanamenetelmä

- Äänteistä puhetta - näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa

- Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla januorilla

- Ytimessä - monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla

- Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

- Yhteisöllinen toiminta puheterapiassa

- Leikki sijansa saakoon

- Läheisen ohjaus terapiatyössä

- Lapsen oikeus osallistua kuntoutumiseensa

- Etäpuheterapiaa

- Etäohjauksen mestari

- Kohti laadukasta etäkuntoutusta


Työnohjaus

Entisenä oululaisena voisin kysyä sinulta: "alakko nää mua?"

Työnohjaus on ammatillisen kasvun oppimisprosessi jossa tutkit, arvioit ja kehität omaa työtäsi koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa tulkitsemme ja jäsennämme mielessäsi olevia kysymyksiä, jotka voivat liittyvät työhösi, työyhteisöösi sekä omaan työrooliisi. Yhdessä etsimme vuorovaikutusprosessin, dialogisuuden avulla ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi sekä ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

Työnohjaus on tyypillisesti useamman tapaamiskerran prosessi, jolle määritellään ohjattavan tarpeista lähtevät toimintaa tukevat realistiset tavoitteet. Tapaamisten välillä tapahtuu kokemuksellista oppimista. Työnohjaus voi sisältää myös koulutuksellisia sekä ammattitaitoa kehittäviä elementtejä ja sitä voidaan käyttää myös asiakastapausten käsittelyyn. 

Työnohjauksen vaikutus on parhaimmillaan ennaltaehkäisevästi käytettynä, mutta myös ns. kriisityönohjaukset ovat tyypillisiä. Tutkimusten mukaan työnohjauksella on ollut vaikutusta mm. työntekijän ammatillisen toimijuuden vahvistumiseen, sisäinen voimantunne on kasvanut vaikuttaen positiivisesti työssä jaksamiseen, työmotivaation ylläpitämiseen sekä muutostilanteisiin sopeutumiseen.

Työnohjauspalveluni

Haluan tukea työnohjaajana (STOry) kaikkia ammattialoja. Usein se, että ei tunne työnohjattavien alaa, voi olla jopa etu antaen uusia näkökulmia ja kysymyksiä työhösi. Joskus työnohjattavilla voi olla kuitenkin turvallinen olo aloittaa työnohjaus ohjaajan kanssa, jolla on jotakin tuntua tai kokemusta heidän työkentästään. Näin on erityisesti potilastapausten käsittelyissä. 

Erityisen lähellä sydäntäni ovat varhaiskasvatuksen sekä kehitysvammatyötä tekevät henkilöt, tiimit ja työyhteistöt. Nämä koen vahvimmiksi osaamisalueiksi oman perustyöni lisäksi. Olen toiminut esimiehenä kahdella eri ammattialalla ja koen tästä olevan hyötyä erityisesti esimiestyötä tekevien henkilöiden työnohjauksessa.

Kukin työnohjaussopimus räätälöidään asiakkaan toiveita ja tarpeita vastaavaksi, jonka vuoksi palveluni hinnat vaihtelevat. Otathan yhteyttä, niin voimme keskustella tarpeistasi ja saat tarjouksen palvelustani. Kartoittava keskustelu (n. 30 min) on ilmainen ja se voidaan tehdä etäyhteydellä, tapaamalla vastaanotollani tai sähköpostitse. Kartoittavan keskustelun jälkeen voimme sopia kartoittavan alkuvaiheen esim. 1-3 krt, jonka jälkeen teemme päätöksen yhteistyön jatkamisesta.


Yksilötyönohjaus (myös esimiestyönohjaus)

 
- kesto tyypillisimmillään 1-1,5 h

- tiheys n. 3-4 vk välein tai sopimuksen mukaan


Parityönohjaus

 
- kesto tyypillisimmillään 1,5 h tai sopimuksen mukaan

- tiheys n. 3-4 vk välein tai sopimuksen mukaan- voi olla kahden eri työyhteisönkin jäsentä


Ryhmätyönohjaus (3-6, suuremmat ryhmät neuvoteltavissa)

 
- kesto tyypillisimmillään 1,5 h tai sopimuksen mukaan

- tiheys n. 3-4 vk välein tai sopimuksen mukaan

- voi olla tiimi, jossa samaa tai eri työtä tekeviä- voi olla saman alan ammattilaiset eri työpaikoilta

- voi sisältää ryhmän jäsenten yksilöhaastattelun laajemman näkökulman saamiseksi

Työnohjausta voidaan toteuttaa vastaanotollani Porvoon keskustassa, työpaikallasi Porvoossa sekä Uudenmaan alueella Porvoon lähikunnissa (tiedustele tarkemmin). Työnohjauksia voin toteuttaa myös etäyhteydellä.


Kognitiivinen lyhytterapia

Opiskelen kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi (valmis kevät 2021, Integrum Institute). Opintojeni aikana voit tiedustella edullisia opiskelijahintaisia lyhytterapiajaksoja vastaanotollani Porvoon keskustassa tai etäyhteydellä.

Kognitiivinen lyhytterapia on ajallisesti rajattu (esim. 1-10 krt) terapiamuoto. Se sopii henkilölle, joka on rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin. 

Kognitiivinen lyhytterapia tukee omaa itseymmärrystä ja -hoitoa. Työote voi auttaa löytämään elämälle mielekkään suunnan, tunnistamaan ja ylittämään oman toiminnan esteitä sekä sitoutumaan aktiiviseksi toimijaksi omien arvojen hyväksi. (Integrum Institute)


Työtavat voivat auttaa sinua

- voittamaan tunne-elämän ongelmia

- kohtaamaan akuutteja kriisejä ja takaiskuvaiheita

- selvittelemään konflikteja

- vapautumaan haitallisista riippuvuuksista

- vähentämään oireiden ja sairauksien uusiutumisriskiä

- parantamaan unen laatua- muuttamaan terveystottumuksia

- rakentamaan parempia ihmissuhteita

- tekemään opintoja tai työtä koskevia valintoja

- murtautumaan ulos itseään toistavista tunnelukoista- opettelemaan itsenäisen elämän hallintaa. (Integrum Institute)