Tarjoamani palvelut

Minulla ei ole tällä hetkellä vapaita aikoja / paikkoja puheterapeuttiseen arvioon / puheterapiaan. Vapaita aikoja voi tiedustella syksylle 2020.

Puheterapia (lapset)

Puheterapia on puheen, kielen, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen, syömisen ja nielemisen, suun motoristen toimintahäiriöiden sekä kommunikaation kuntoutusta. 

Vastaanotolleni voi hakeutua yksityisesti ilman lähetettä sekä julkisen terveydenhuollon maksusitoumuksella. Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hyväksymä palveluntuottaja ja tarjoan Kelan kuntoutuspäätöksellä sen kustantamaa puheterapiaa.

Kelan asiakkaat löytävät oheisista linkeistä tärkeää tietoa:

Kelan terapioiden palvelukuvaus 1.1.2019 alkaen    Lapsen (alle 16 v.) vammaistuki    Matkakorvaus  Kelan palvelunumerot  sekä  asiointi- ja palvelupisteet

Puheterapeuttisiin palveluihini kuuluvat:

  • Puheterapeuttiset tutkimukset/arviot (alle kouluikäiset)
  • Puheterapeuttinen kuntoutus
  • Konsultointipalvelut- ja koulutuspalvelut erityisesti varhaiskasvatukseen
  • Luennointi aiheesta Kuvin tuettu leikki (Kuttu). Ks. sivu ajankohtaista.

Kuntoutan:

  • Artikulaatiovirheet (esim. r-äänne ei ole vielä kypsynyt)
  • Varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat (jokin asia mietityttää vauvan, taaperon kehityksessä)
  • Puheen- ja kielenkehityksen vaikeudet (puhetta ei ole, esiintyy niukasti)
  • Kehityksellinen kielihäiriö (puheen vastaanoton ja tuoton erityinen vaikeus)
  • Verbaali dyspraksia (epäselvä puhe)
  • Kehitysvammat (esityisesti Down)

Lisäksi:

Opiskelen työnohjaajaksi (4/2018 - 5/2020) Porvoon Careeriassa. 

Mitä työnohjaus on? (Suomen työnohjaajat ry).

Opiskelen kognitiivisen psykoterapian lyhytterapeutiksi (2019 - 2021) Helsingin Integrumissa. 

Olemuskieli - Kokenut puheterapeutti, Kelan puheterapia, Puheterapia Porvoo, työnohjaus, kognitiivinen lyhytterapia