Puheterapiaa
Puheterapiaa, kuntoutusta ja konsultointia - myös etänä.
Työnohjausta
Ammatillisen kasvun oppimisprosessi - tutkitaan, arvioidaan, kehitetään!
Kognitiivista lyhytterapiaa
Kohti parempaa elämää ja hyvinvointia.
Puheterapiaa
Viihtyisissä tiloissa keskellä Porvoota, myös etänä tai asiakkaan luona.
Puheterapeuttu Ann-Mari Kähkönen hymyilee käsinukke sylissään

Hei, olen Ann-Mari Kähkönen

Olen Valviran laillistama puheterapeutti (FM), työnohjaaja (STOry), kognitiivisen lyhytterapian- sekä työ- ja organisaatiopsykologian opiskelija.

Puheterapia

Vahvinta osaamisaluettani ovat alle kouluikäisten kehityksellisten kielihäiriöiden ja kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntouttaminen sekä puhetta tukevien ja korvaavien viestintämenetelmien (AAC, Augmentative and Alternative Communication) käytön ohjaaminen.

Olen toiminut ammatissa vuodesta 1998 lähtien. Työkokemukseni olen hankkinut lähinnä HUS:n Foniatrisen yksikön palveluksessa, jossa osan aikaa toimin myös johtavana puheterapeuttina. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2011 lähtien. Tällä hetkellä opiskelen myös kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi (2019-2021) sekä työ- ja organisaatiopsykologiaa (2020-2021).

Tarjoan suomenkielisiä puheterapiapalveluja vastaanotollani Porvoon keskustassa. Lisäksi teen koti-, päiväkoti- ja muita laitoskäyntejä tarpeen mukaan. Vastaanottotilani käsittävät erillisen odotus- ja terapiatilan sekä toimiston asian- ja ajanmukaisine välineistöineen.

Olen ollut luomassa Kuttu -Kuvin tuettu leikki -materiaali. Materiaalia (Kuttu ja Kuttu 2) kustantaa Elli Early Learning: http://www.earlylearning.fi/product_details.php/kuttu-kuvin-tuettu-leikki

Olemme perustaneet Uudenmaan alueelle kokeneiden ja osaavien puheterapeuttien kollegiaalisen verkoston. Sivuston avulla voit löytää lapsellesi, nuorelle, itsellesi tai läheisellesi sopivan puheterapeutin. Toimimme yksityisinä puheterapeutteina ja meillä on pitkä kokemus vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tutustu sivustoon: www.kokenutpuheterapeutti.fi.

Työnohjaus

Olen valmistunut työnohjaajaksi (STOry) 2020. ”STOry-nimike kertoo, että työnohjaaja on koulutettu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti ja että hän on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita. Niihin sitoutunut työnohjaaja edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien oppimista.” STOry

Lähestymistapani työnohjaajana on integratiivinen. Katson, että kussakin tilanteessa tarvitaan erilaisia näkökulmia teoriakehystä muokaten ohjattavan mukaan. Käymäni koulutuksen viitekehys oli lähinnä voimavara- ja ratkaisusuuntautunut, systeeminen ja sosiodynaaminen. 

Suoritan tällä hetkellä myös työ- ja organisaatiopsykologian perusopintoja (valmis kesä 2021). Opiskelen kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi (valmis syksy 2021) ja uskon, että pystyn poimimaan tästä koulutuksesta ”rusinat pullasta” tuotavaksi myös työnohjauksiini. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että työnohjaus ei ole terapiaa.

Kognitiivinen lyhytterapia

Opiskelen kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi (valmis syksy 2021, Integrum Institute). Opintojeni aikana voit tiedustella opiskelijahintaisia lyhytterapiajaksoja vastaanotollani Porvoon keskustassa tai etäyhteydellä.

 
Puheterapiaan vapautuvia paikkoja voi tiedustella keväälle 2021.

Työnohjaukseen on vapaita paikkoja saatavilla.