Kognitiivinen lyhytterapia

Vapaita paikkoja voi tiedustella syksylle 2024

Kognitiivinen lyhytterapia on ajallisesti rajattu (esim. 1-20 krt) terapiamuoto. Se sopii henkilölle, joka on rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin.

Kognitiivinen lyhytterapia tukee omaa itseymmärrystä ja -hoitoa. Työote voi auttaa löytämään elämälle mielekkään suunnan, tunnistamaan ja ylittämään oman toiminnan esteitä sekä sitoutumaan aktiiviseksi toimijaksi omien arvojen hyväksi. (Integrum Institute)

Työtavat voivat auttaa sinua

 • voittamaan tunne-elämän ongelmia
 • kohtaamaan akuutteja kriisejä tai palaavia traumoja
 • selvittelemään konflikteja
 • vapautumaan haitallisista riippuvuuksista
 • vähentämään oireiden ja sairauksien uusiutumisriskiä
 • parantamaan unen laatua
 • muuttamaan terveystottumuksia
 • rakentamaan parempia ihmissuhteita
 • tekemään opintoja tai työtä koskevia valintoja
 • murtautumaan ulos itseään toistavista tunnelukoista
 • opettelemaan itsenäisen elämän hallintaa. (Integrum Institute)  

Lyhytterapiaan ei tarvita lähetettä ja se voidaan nähdä ns. matalan kynnyksen terapiapalveluna henkilölle, joka on kohdannut akuutisti haasteen ja tilanne ei ole päässyt vielä pitkittymään. Mikäli lyhytterapia ei ole riittävää, asiakas ohjataan pidempään terapiamuotoon (psykoterapia). Lyhytterapian kustannuksista vastaa yleensä henkilö itse tai siihen voi saada myös maksusitoumuksen esim. työterveyshuollosta.  

Otathan yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Instagram: annmari_tyonohjaus_lyhytter

Viihtyisä sohvanurkkaus