Työnohjaus  (myös etänä)

Vapaita yksilötyönohjauspaikkoja voi tiedustella syksylle 2024 ja ryhmä/työyhteisötyönohjauspaikkoja syksylle 2024. Minulla on sopimus myös HUS:n kanssa. 

Työnohjaus on ammatillisen kasvun oppimisprosessi jossa tutkit, arvioit ja kehität omaa työtäsi koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa tulkitsemme ja jäsennämme mielessäsi olevia kysymyksiä, jotka voivat liittyvät työhösi, työyhteisöösi sekä omaan työrooliisi. Yhdessä etsimme vuorovaikutusprosessin, dialogisuuden avulla ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi sekä ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

Työnohjaus on tyypillisesti useamman tapaamiskerran prosessi, jolle määritellään ohjattavan tarpeista lähtevät toimintaa tukevat realistiset tavoitteet. Tapaamisten välillä tapahtuu kokemuksellista oppimista. Työnohjaus voi sisältää myös koulutuksellisia sekä ammattitaitoa kehittäviä elementtejä ja sitä voidaan käyttää myös asiakastapausten käsittelyyn.

Työnohjauksen vaikutus on parhaimmillaan ennaltaehkäisevästi käytettynä, mutta myös ns. kriisityönohjaukset ovat tyypillisiä. Tutkimusten mukaan työnohjauksella on ollut vaikutusta mm. työntekijän ammatillisen toimijuuden vahvistumiseen, sisäinen voimantunne on kasvanut vaikuttaen positiivisesti työssä jaksamiseen, työmotivaation ylläpitämiseen sekä muutostilanteisiin sopeutumiseen.

Työnohjauspalveluni

Haluan tukea työnohjaajana kaikkia ammattialoja. Usein se, että ei tunne työnohjattavien alaa, voi olla jopa etu antaen uusia näkökulmia ja kysymyksiä työhösi. Joskus työnohjattavilla voi olla kuitenkin turvallinen olo aloittaa työnohjaus ohjaajan kanssa, jolla on jotakin tuntua tai kokemusta heidän työkentästään. Näin on erityisesti potilastapausten käsittelyissä.

Erityisen lähellä sydäntäni ovat sosiaali- ja terveydenhuollon alalla työskentelevät henkilöt, tiimit ja työyhteistöt. Nämä koen vahvimmiksi osaamisalueiksi oman perustyöni lisäksi. Olen toiminut esimiehenä kahdella eri ammattialalla ja koen tästä olevan hyötyä erityisesti esimiestyötä tekevien henkilöiden työnohjauksessa.

Kukin työnohjaussopimus räätälöidään asiakkaan toiveita ja tarpeita vastaavaksi, jonka vuoksi palveluni hinnat vaihtelevat. Otathan yhteyttä, niin voimme keskustella tarpeistasi ja saat tarjouksen palvelustani. Kartoittava keskustelu (n. 30 min) on käytettävissäsi (ilmainen) ja se voidaan tehdä etäyhteydellä, tapaamalla vastaanotollani tai sähköpostitse. Kartoittavan keskustelun jälkeen voimme sopia kartoittavan alkuvaiheen esim. 1-3 kertaa, jonka jälkeen teemme päätöksen yhteistyön jatkamisesta.

Yksilötyönohjaus 

  • kesto tyypillisimmillään 1-1,5 h
  • tiheys n. 3-4 vk välein tai sopimuksen mukaan


Parityönohjaus

  • kesto tyypillisimmillään 1,5 h tai sopimuksen mukaan
  • tiheys n. 3-4 vk välein tai sopimuksen mukaan
  • voi olla kahden eri työyhteisönkin jäsentä


Ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus (3-6 hlö, suuremmat ryhmät neuvoteltavissa)
 

  • kesto tyypillisimmillään 1,5 h tai sopimuksen mukaan
  • tiheys n. 3-4 vk välein tai sopimuksen mukaan
  • voi olla tiimi, jossa samaa tai eri työtä tekeviä
  • voi olla saman alan ammattilaisia eri työpaikoilta


Työnohjausta voidaan toteuttaa vastaanotollani Porvoon keskustassa, työpaikallasi Porvoossa sekä Uudenmaan alueella Porvoon lähikunnissa (tiedustele tarkemmin). Työnohjauksia voin toteuttaa myös etäyhteydellä. Pyydä tarjous!

Instagram: annmari_tyonohjaus_lyhytter

Viihtyisä sohvanurkkaus

Palautekysely työnohjauksesta

Vastaus vaaditaan (*)